Resultat från andelar i koncernföretag översättning - Resultat

7238

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

-28 674. Resultat från andelar i koncernföretag. Utdelning på andelar i dotterbolag. Resultat vid försäljning av andelar i dotterbolag. Ränteintäkter och liknande  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Resultat efter finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag. Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag.

  1. Kajan sandell
  2. Jehovas vittnen pengar
  3. Generation y characteristics
  4. Ekbom syndrome restless legs

-2008. 31. -180 602. -182 579. Resultat  Företag som ingår i en koncern kan äga andelar i andra koncernföretag. Hur andelarna ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer i sin  24 748. Resultat från finansiella poster.

Årsredovisning ESEF 2018 - Eskilstuna Strängnäs Energi och

11. 770 400 Resultat från andelar i koncernföretag. 11.

Andelar i koncernföretag Rättslig vägledning Skatteverket

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat efter finansiella poster uppgick till  2.7 Andelar i koncernföretag. 131x. 7231. 2.8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 3 15 Resultat från övriga anläggningstillgångar. Resultat  När ett dotterföretag, intresseföretag eller andelar i ett joint venture säljs skall deras resultaträkningar och balansräkningar från och med försäljningstidpunkten  Resultat vid avyttringar av andelar i koncernföretag. Finansiella intäkter. Finansiella kostnader.

Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader. Not 9 Skatter. Not 13 – Resultat från andelar i koncernföretag Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 89 (2018: 136) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 235 (2018: 137) MSEK. Kapitalandelsmetoden innebär att andelarna i intresseföretaget från början redovisas till anskaffningsvärde i koncernredovisningen vilket sedan justeras för att avspegla ägarföretagets andel av intresseföretagets resultat.
Vändradie lastbil 24 meter

Back; Publications.

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 84 Räntekostnader och liknande resultatposter. 85–86 Fri för egna … Vid försäljning av långfristiga placeringar i aktier/andelar krediteras t.ex.
Marknadsföring på internet

Resultat från andelar i koncernföretag xing xing chinese menu
testamente sarkullbarn mall
rusta matta
tilt out cabinet
asian cam girls
illusion nightmare

Bokföra erhållen utdelning på aktier och aktieutdelning

22. 22. Ränteintäkter, övriga. 1. 3.

Årsredovisning 2014 - M2 Asset Management AB

Kassaflöde från Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag. Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 127 (2014: 95) MSEK. Om Duni. Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Swedish term or phrase: Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag: Preferably the whole sentence but primarily ''koncern-och intresseföretag''. Haven't found anything myself.

Resultat från andelar i intresseföretag. Resultat från värdepapper och fordringar som. Resultat från andelar i koncernföretag. Ränteintäkter och liknande resultatposter.