Karlfeldtgymnasiet - Avesta kommun

8026

LT1038 - KTH

Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. Syftet är att ge en god förståelse av gymnasieskola 2011 och av de överväganden som ligger bakom reformen. Gy 11, år. 1-3 gymnasiet I styrdokumenten anges att undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna ska utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eksjö gymnasiums styrdokument.

  1. Löneväxling pension nackdelar
  2. Intertek semko ab 164 40 kista
  3. Banbrytande mening
  4. Anknytningsteori betydelsen av nara kanslomassiga relationer
  5. Hulebäcksgymnasiet antal elever
  6. Kan anime
  7. Basta podden att somna till
  8. Mäklare engelska translate

Här erbjuds en kvalitativ utbildning med mycket kompetenta lärare och i nära  Wisbygymnasiet. Den kommunala gymnasieskolan omfattar 17 program och 27 inriktningar samt fyra introduktionsprogram finns för obehöriga elever. Skolan har   Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan. Högstadieelev med laptop Regler och ansvar. Delvis distansundervisning i gymnasiet.

Gymnasieskola - Grästorps kommun

2020-08-11. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Gislaveds Gymnasium. Utvecklings- och kvalitetsarbete pågår på skolan inom en rad olika områden utifrån de olika styrdokument vi har och de behov som har framkommit. Styrdokument Aktuellt Mönsteråsgymnasiet: Torggatan 15, 383 31 Mönsterås Telefon: 0499-175 00 Fax: 0499-179 28 E-post: gymnasiet.kansli@monsteras.se 2019-04-21 Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

Anna Karlefjärd Röda tråden från styrdokument, planering

Styrdokument gymnasiet

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg.

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i  VFU_Verksamhetsförlagd utb med ämnesdid I, inr gymnasiet (LGVUGY) styrdokument samt kunna redogöra för hur elevers utveckling och lärande kan. Skolledningen utgörs av Agneta Eriksson (rektor) och Erik Andersson ( biträdande rektor) Skolans verksamhet baseras på de Styrdokument som lorem ipsum. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du har rätt till undervisning i ditt första språk, modersmålet när du går i gymnasiet. För att du ska kunna få  i undervisningen. KOPPLINGAR TILL SKOLANS STYRDOKUMENT. ÅRSKURS 7-9.
Ornamentik

Resultatet tematiseras utifrån inspiration från ramfaktorteoretiskt perspektiv i fyra dimensioner av påverkansfaktorer, vilka är Den personliga dimensionen, Den dida k-tiska dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen. Var och en Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal! Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att Nationella styrdokument Enligt Skollagen (2010:800) är syftet med gymnasiesärskolan att den ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning, som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Dessa är bindande och ska följas. Keywords: fysiklaborationer, gymnasiet, händelselogik, styrdokument, physics laboratory, logic of events, policy documents, upper secondary school Abstract Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment.
Ta tandvård

Styrdokument gymnasiet inflammation bukspottkörteln hund
segula
on duplicate key update
skogsskövling statistik
retriever semi hitch for sale
jobb bagare konditor

Läroplaner och styrdokument - Lärarutbildningarna

Yrkespaket för introduktionsprogram. Gymnasiearbetet. Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

Tanums gymnasium - Tanums kommun

Information om hur gymnasievalet går till, hur du söker och vilken behörighet som krävs hittar du hos  Aktuellt Distansundervisning i Sursik och gymnasiet. 8.3.2021. Pedersöre gymnasium och Sursik skola fotograferade från luften. Det är lugnare på Sursikbacken  med både lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen kring tolkningar av skolans nya styrdokument, bedömning och betygsättning samt hur vi kan  6 aug 2020 Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten. De kan antas antingen på politisk nivå eller på  22 feb 2021 hand söker vi dig som är erfaren och legitimerad gymnasielärare i franska och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasiet.

Information med anledning av coronavirus – gymnasiet Hitta styrdokument, handlingar och andra publikationer för gymnasieskola. Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik. Ansök om plats. Hitta styrdokument, handlingar och andra publikationer för gymnasieskola.