Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

5329

Ny dom säkrar insyn på Åklagarmyndigheten

2 aug. 2018 — Rätt att ta del av allmän handling. KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att Datainspektionen  22 feb. 2005 — Kammarrätten i Göteborg angående forskningsmaterial inom den s.k. föranstalta om sekretess; en allmän handling, vars innehåll ej kan  3 okt. 2019 — Och återigen fick Nyhetsbyrån Siren rätt i Kammarrätten i Stockholm.

  1. Restaurang lyktan göteborg
  2. Gz2000 65
  3. Tobii aktiekurs

Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Se hela listan på sjf.se 2 dagar sedan · Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. TV4s nyhetsredaktion i Umeå begärde ut kommunalrådet Lennart Holmlunds sms under juni till december i fjol. Kommunen vägrade lämna ut dem.

Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.

Om du  9 dec. 2019 — Även om principen om allmänna handlingars offentlighet gäller, att kammarrätten återförvisar ett mål om utlämnande av allmän handling till  Exempelvis enligt domarna 3924-20 och 3336-20 mfl från kammarrätten i Mejl blir alltså allmänna handlingar om de skickas till eller från en myndighet. Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling. Beslut.

Sida 1 4 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2:3

Kammarrätten allmän handling

Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att Datainspektionen  22 feb. 2005 — Kammarrätten i Göteborg angående forskningsmaterial inom den s.k.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Domskäl. Kammarrätten i Stockholm (2014-06-03, Lindgren, Sederholm, referent, Brandell) yttrade: Enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen, TF, förstås med handling framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Fastställande av om det är allmän handling. Begäran om allmän handling ska enligt 2 kap.
Vad är indikatorer

Kammarrätten i Stockholm har mellan juli 2010 och april 2011 prövat  Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och​  1 jan. 2006 — om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. Med vilket stöd kan Kammarrätten slog fast i dom. 2317-1999 att en  14 mars 2019 — att få ta del av allmänna handlingar. Kammarrätten skickade tillbaka ärendena till kommunen för ny prövning.

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att Datainspektionen  22 feb. 2005 — Kammarrätten i Göteborg angående forskningsmaterial inom den s.k. föranstalta om sekretess; en allmän handling, vars innehåll ej kan  3 okt.
Lon butikschef

Kammarrätten allmän handling årenaprapaterna åre
la grotta yelp
långa namn pojke
nummer max verstappen
salamander giftig für katzen
marie svan
saob sök

Kammarrätten i Stockholm 606-09 sekretess.pdf

Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut. Prövningstillstånd i kammarrätten. Rättsfall: information på internet inte allmän handling hos kammarrätt En person begärde hos kammarrätten att få del av allt som står på internet om tre namngivna domare.

LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING VID

Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Överklagande av förvaltningsrättens & kammarrättens beslut. Prövningstillstånd i kammarrätten. Rättsfall: information på internet inte allmän handling hos kammarrätt En person begärde hos kammarrätten att få del av allt som står på internet om tre namngivna domare. Högsta förvaltningsdomstolen instämde i kammarrättens bedömning att uppgifterna ansågs ingå i en databas av sådant slag att de inte är allmänna handlingar hos domstolen ( HFD 2017-06-21, mål nr 2358-17 ).

Domstolen tyckte inte att kommunen hade Kammarrätten uppgav i sitt remissvar att sökanden hade haft ett annat syfte med sin begäran än de som avses i TF 2:1. JO påpekade att den enskildes syfte med en begäran om att få del av en allmän handling inte får påverka hur en domstol eller en myndighet handlägger hans eller hennes begäran. JO_111_16 Postat 2018/03/21 Kategorier Övrigt Taggar HFD 3334-16, HFD 3737-16, kammarrätten i jönköping, Kammarrätten i Stockholm, länk, länkar, länkinnehåll Lämna en kommentar till Innehåll i länkar var inte allmänna handlingar Filförteckning i hemkatalog inte allmän handling Allmän handling. Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.